Dược liệu

Tổng quan về Nấm Chaga

Tên gọi khác: Pilat, Trong tiếng Na Uy, tên gọi là kreftkjuke theo nghĩa đen là "polypore điều trị ung thư" ("cancer

Tổng quan về cây Thất Diệp Nhất Chi Hoa

Tên gọi khác: Thiết đăng đài, Độc cước liên, Tảo hưu, Thảo hà xa, Chi hoa đầu Tên khoa học: Paris Poluphylla

Tổng quan về cây Tam Thất Bắc

Tên gọi khác: Sâm tam thất, Điền thất nhân sâm, Kim bất hoán  Tên khoa học: Panax  notoginseng  Họ: Nhân Sâm

Tổng quan về Xạ đen

Xạ đen Tên tiếng Việt: Xạ đen, Cây dây gối Ấn độ, Thanh giang đằng Tên khoa học: Celastrus hindsii Benth et

Tổng quan về Trinh Nữ Hoàng Cung

Tên tiếng Việt: Hoàng cung trinh nữ, Náng lá rộng, Tỏi lơi lá rộng Tên khoa học: Crinum latifolium