Tác dụng bồi bổ, tăng cường sức khỏe của Tam Thất

1.086 views

Tên nghiên cứu : Anti-fatigue effects of Panax notoginseng in simulation plateau-condition mice.

( Tác dụng chống mệt mỏi của Panax notoginseng ở chuột mô phỏng điều kiện cao nguyên)

Năm thực hiện : 2012

Tác giả : Zhou S, Wang Y, Tian H, Huang Q, Gao Y, Zhang G

Nơi thực hiện : Khoa Vệ sinh Quân sự Độ cao, Trường Cao đẳng Quân y Cao độ, Đại học Quân y thứ ba, PLA, Trùng Khánh- 400 038, Trung Quốc; Phòng thí nghiệm trọng điểm của Y học độ cao (Đại học quân y thứ ba), Bộ Giáo dục, PLA, Trùng Khánh- 400 038, Trung Quốc; Phòng thí nghiệm trọng điểm của Y học độ cao, PLA, Trùng Khánh- 400 038, Trung Quốc.

Link : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23060693

Mục tiêu :Khám phá các tác dụng chống mệt mỏi của PNS ở chuột sống trong điều kiện cao nguyên mô phỏng.

Nguyên liệu và phương pháp :

Hàng trăm con chuột Côn Minh đực được chia ngẫu nhiên thành năm nhóm (n = 20): một nhóm kiểm soát Normoxia (NCG), một nhóm kiểm soát thiếu oxy (HCG) và ba nhóm PNS với liều thấp (0,42 g / kg), liều lượng trung bình (1,11 g / kg) g / kg), và liều cao (11,53 g / kg). Các nhóm HCG và PNS được cho ăn ở độ cao mô phỏng 5 km. NCG và HCG được tiêm trực tiếp bằng nước cất. Sau khi dùng liên tục trong 10 ngày, thời gian bơi đầy đủ, hàm lượng glycogen trong gan, axit lactic máu (BLA) và đường huyết đã được xác định.

Các kết quả :

Việc chuột tiếp xúc với điều kiện cao nguyên mô phỏng với độ cao 5 km trong 10 ngày đã làm giảm đáng kể dung sai tập thể dục so với môi trường Normoxia. Thời gian bơi và hàm lượng glycogen trong gan đã tăng đáng kể ở tất cả các nồng độ được kiểm tra (0,42, 1,11 và 11,53 g / kg). Khu vực dưới đường cong BLA đã giảm đáng kể ở nồng độ 0,42 g / kg. Đường huyết khi nghỉ ngơi và 0 phút sau khi bơi đã tăng đáng kể 29,31% và 15,51% (P <0,05) ở nồng độ 11,53 g / kg so với nhóm đối chứng của chính họ.

 Kết luận :

Những kết quả này chỉ ra rằng PNS có thể hoãn sự xuất hiện của sự mệt mỏi và đẩy nhanh sự phục hồi của sự mệt mỏi trong môi trường cao nguyên, đặc biệt là trong trường hợp liều thấp (0,42 g / kg).

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận mặc định

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn