Tác dụng ức chế ung thư của Thất Diệp Nhất Chi Hoa

723 views

Tên nghiên cứu : Paris polyphylla Smith extract induces apoptosis and activates cancer suppressor gene connexin26 expression.

( Chiết xuất Paris polyphylla Smith gây ra apoptosis và kích hoạt biểu hiện gen ức chế ung thư ức chế ung thư.)

Năm thực hiện : 2012

Tác giả : Li FR , Jiao P , Yao ST , Sang H , Tần SC , Zhang W , Zhang YB , Gao LL

Nơi thực hiện : Trường Khoa học Dược phẩm, Đại học Y khoa Taishan, Taian, Trung Quốc.

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22502669

Sự ức chế tăng trưởng tế bào khối u mà không gây độc cho tế bào bình thường là mục tiêu quan trọng trong điều trị ung thư. Một cách có thể để tăng hiệu quả của thuốc chống ung thư và giảm độc tính hoặc tác dụng phụ là phát triển các sản phẩm tự nhiên truyền thống, đặc biệt là từ cây thuốc. Paris polyphylla Smith đã cho thấy tác dụng chống khối u bằng cách ức chế thúc đẩy khối u và gây ra apoptosis tế bào khối u, nhưng cơ chế vẫn chưa được hiểu rõ. Nghiên cứu hiện tại là tìm hiểu tác dụng của chiết xuất Paris polyphylla Smith (PPSE) trên Connexin26 và kiểm soát tăng trưởng trong các tế bào ECA109 của ung thư thực quản ở người.

Phương pháp :

Tác dụng của PPSE trên Connexin26 được kiểm tra bằng RT-PCR, Western blot và miễn dịch huỳnh quang; sự tăng trưởng và tăng sinh tế bào được kiểm tra bằng xét nghiệm 3- (4, 5-dimethylthiazol-2-yl) -2, 5-diphenyl-tetrazolium bromide (MTT).

Các kết quả :

PPSE ức chế sự tăng trưởng và tăng sinh trên các tế bào ECA109 của ung thư thực quản, đồng thời làm tăng biểu hiện của streexin26 mRNA và protein; ngược lại, PPSE giảm Bcl-2 và tăng Bad.

Phần kết luận :

Nghiên cứu này trước hết cho thấy PPSE có thể làm tăng biểu hiện của con trỏ ở mức độ mRNA và protein, tạo ra tác dụng chống khối u trên các tế bào ECA109 cacner thực quản thông qua việc ức chế tăng sinh tế bào và gây ra apoptosis tế bào.

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận mặc định

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn