Nghiên cứu lâm sàng

Tác dụng chống lại sự tăng sinh của các tế bào ung thư ruột kết ở người của Nấm Chaga

Tên nghiên cứu : Antitumor activity of water extract of a mushroom, Inonotus obliquus, against HT-29 human colon cancer

Tác dụng bồi bổ, tăng cường sức khỏe của Tam Thất

Tên nghiên cứu : Anti-fatigue effects of Panax notoginseng in simulation plateau-condition mice. ( Tác dụng chống mệt

Tác dụng chống Oxy hóa của Xạ Đen

Tên nghiên cứu : Comprehensive Fractionation of Antioxidants and GC-MS and ESI-MS Fingerprints of Celastrus hindsii

Tác dụng chống Oxy hóa và tăng cường miễn dịch của cây Trinh Nữ Hoàng Cung

Tên nghiên cứu : Nghiên cứu tác dụng sinh học và độ an toàn của các phân đoạn alcaloid và flavonoid từ cây Trinh nữ

Tác dụng Chống Ung Thư của Nấm Chaga thông qua tác dụng kích thích miễn dịch

Tên nghiên cứu : Anti-cancer effect and structural characterization of endo-polysaccharide from cultivated mycelia of

Tác dụng chống ung thư của Cây Xạ Đen

Tên nghiên cứu : Nghiên cứu về Cây xạ đen và hiệu quả điều trị bệnh ung thư. Năm thực hiện :  1987 - 1999 Tác giả:

Tác dụng chống ung thư của 3 hoạt chất Saponin Pennogenin từ Thất Diệp Nhất Chi Hoa

Tên nghiên cứu : In-vitro Antitumor Activity and Antifungal Activity of Pennogenin Steroidal Saponins from paris

Tác dụng Chống ung thư của Tam Thất

Tên nghiên cứu : Notoginseng enhances anti-cancer effect of 5-fluorouracil on human colorectal cancer cells (

Tác dụng của Nấm Chaga ức chế sự phát triển của tế bào ung thư cổ tử cung Hela S3

Tên nghiên cứu : Antimitotic activity of aqueous extracts of Inonotus obliquus. (Antimitotic hoạt động của dịch chiết

Tác dụng của Trinh Nữ Hoàng Cung lên tế bào Ung thư

Tên nghiên cứu : Extracts of Crinum latifolium inhibit the cell viability of mouse lymphoma cell line EL4 and induce