Tác dụng chống lại sự tăng sinh của các tế bào ung thư ruột kết ở người của Nấm Chaga

910 views

Tên nghiên cứu : Antitumor activity of water extract of a mushroom, Inonotus obliquus, against HT-29 human colon cancer cells.

(Chống ung thư hoạt động của nước chiết xuất của một nấm , Inonotus obliquus , chống HT-29 con người ruột ung thư tế bào )

Năm thực hiện : 2009

Tác giả : Lee SH , Hwang HS , Yun JW .

Nơi thực hiện : Khoa Công nghệ sinh học, Đại học Daegu, Kyungsan, Kyungbuk 712-714, Hàn Quốc

Link : https://bom.to/lK8y79

Mục đích:

Trong nghiên cứu này, người ta đã chứng minh rằng nóng nước chiết xuất của I. obliquus (IOWE) tác động ức chế hoạt động chống lại sự gia tăng của con người ruột ung thư tế bào ( HT-29 ). Tác dụng ức chế của IOWE đối với sự phát triển của tế bào ung thư HT-29 được đánh giá bằng cách điều trị các tế bào với IOWE ở nồng độ 0,25, 0,5 và 1,0 mg / mL trong 24 hoặc 48 giờ. IOWE ức chế sự tăng trưởng tế bào theo cách phụ thuộc vào liều, và sự ức chế này đi kèm với cái chết tế bào apoptotic. Hiệu quả ức chế tối đa (56%) được quan sát thấy khi IOWE được điều trị ở nồng độ 1,0 mg / mL trong 48 giờ. Hiệu ứng apoptotic của IOWE trên các tế bào HT-29 cũng được xác nhận bằng phân tích tế bào học dòng chảy. Ngoài ra, tỷ lệ tế bào apoptotic có liên quan chặt chẽ với sự điều hòa giảm Bcl-2 và điều chỉnh tăng của Bax và caspase-3.

Kết quả :

Kết quả cho thấy IOWE ( Inonotus obliquus) sẽ hữu ích như một tác nhân chống ung thư thông qua việc gây ra apoptosis và ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư thông qua việc điều chỉnh tăng sự biểu hiện của protein proapoptotic và điều chỉnh giảm protein chống ung thư.

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận mặc định

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn