Tác dụng chống Oxy hóa của Xạ Đen

527 views

Tên nghiên cứu : Comprehensive Fractionation of Antioxidants and GC-MS and ESI-MS Fingerprints of Celastrus hindsii Leaves.

( Phân số toàn diện của chất chống oxy hóa và dấu vân tay GC-MS và ESI-MS của lá Celastrus hindsii .)

Năm : 2019

Tác giả : Việt TD , Xuân TD , Văn TM , Andriana Y , Rayee R, Trần HD

Nơi thực hiện :  Trường sau đại học về hợp tác phát triển quốc tế (IDEC), Đại học Hiroshima, Hiroshima 739-8529, Nhật Bản.

Link :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31167401

Trong nghiên cứu này, sắc ký cột được áp dụng để tách các phần hoạt tính từ chiết xuất ethyl acetate của Celastrus hindsii , một cây thuốc được sử dụng rộng rãi ở miền Nam Trung Quốc, miền Bắc Việt Nam, Myanmar và Malaysia.

Phương pháp : Mười bốn phân đoạn từ các độ pha loãng khác nhau của chloroform và methanol được phân tách bằng sắc ký cột và kiểm tra các hoạt động sinh học.

Kết quả :

Người ta thấy rằng pha loãng 50-70% metanol trong cloroform mang lại tổng phenolics, flavonoid và các hoạt động chống oxy hóa cao nhất (1,1-dipheny1-2-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2-azinobis (3-ehtylbenzoth -6-sulfonic acid), diammonium muối (ABTS) triệt để hoạt động nhặt rác, và βphương pháp tẩy trắng-carotene được đo bằng ức chế peroxid hóa lipid). Ngoài ra, bằng phân tích sắc ký khí khối phổ (GC-MS) và phân tích phổ ion hóa khối phổ (ESI-MS), mười lăm hợp chất chính từ các phân số hoạt tính sinh học thuộc các axit béo, amit, flavonoid, sterol, terpen và phenol đã được xác định . Trong số các hợp chất này, α-amyrin,-amyrin, hydrazine carboxamide, axit hexadecanoic, fucosterol, (3β) -D: C-Friedours-7-en-3-ol, rutin và 2-hydroxy-1-ethyl ester đối với số lượng tối đa, trong khi nồng độ của các thành phần khác là <5%.

Kết luận : Có ý kiến ​​cho rằng các hợp chất được xác định này có thể đóng góp rất lớn vào khả năng chống oxy hóa của C. hindsii cũng như các đặc tính dược phẩm tiềm năng của nó.

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận mặc định

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn