Tác dụng chống ung thư của 3 hoạt chất Saponin Pennogenin từ Thất Diệp Nhất Chi Hoa

585 views

Tên nghiên cứu : In-vitro Antitumor Activity and Antifungal Activity of Pennogenin Steroidal Saponins from paris Polyphylla var. yunnanensis

( Hoạt tính chống ung thư trong ống nghiệm và Hoạt tính kháng nấm của các chất sinh học Steroidal Steroidal từ paris Polyphylla var. yun Namensis)

Năm thực hiện :  2011

Tác giả : Liancai Zhu, Jun Tan, Bochu Wang, Luhan Guan, Yuping Liu, Chao Zhenga

Nơi thực hiện :  Khoa Khoa học Đời sống & Hóa học, Đại học Giáo dục Trùng Khánh, Trùng Khánh,  Trung Quốc

Link : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3828904/

Mục đích : Paris polyphylla Smith var. yunnanensis , đã được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc vì đặc tính kháng sinh và chống viêm; Ngoài ra, nó đã được sử dụng để chữa ung thư gan nói riêng.

Phương pháp :

Trong nghiên cứu hiện tại này, β -ecdysterone (1) và ba pennogenin saponin steroid (2-4) được phân lập từ dịch chiết EtOH của Paris Polyphylla var. yunnanensis , và sau đó thử nghiệm các hoạt động chống ung thư và kháng nấm của chúng. Dữ liệu quang phổ đã được sử dụng để xác nhận cấu trúc của chúng. Đặc tính chống ung thư của chúng được xác định bằng cách sử dụng xét nghiệm MTT cùng với kỹ thuật nhuộm màu ethidium bromide và acridine. Các hợp chất 2, 3 và 4 thể hiện các hoạt động chống tăng sinh đáng kể chống lại các tế bào HepG2, với IC 50các giá trị lần lượt là 13,5 μM, 9,7 μM và 11,6 μM, thu được sau 48 giờ xử lý. Hơn nữa, chúng tôi đã tìm thấy các saponin steroid pennogenin này có thể gây ra apoptosis tế bào HepG2 ở nồng độ 20 μM sau 48 giờ điều trị. Các hợp chất 2, 3 và 4 đã được xác nhận có hoạt tính kháng nấm vừa phải. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của các hợp chất 2, 3 và 4 so với saccharomyces cerevisiae hansen lần lượt là 2,5 mg.mL -1 , 0,6 mg.mL -1 và 0,6 mg.mL -1 . MIC của các hợp chất 2, 3 và 4 chống lại Candida albicans là 1,2 mgmL -1 , 0,6 mg.mL -1 và 1,2 mg.mL -1, tương ứng. Các phân tích về mối quan hệ cấu trúc hoạt động sinh học cho thấy rằng đường có vai trò quan trọng trong hoạt động của hợp chất steroid.

Kết quả : Cho thấy rằng ba Saponin Pennogenin có thể được sử dụng để phát triển các loại thuốc chống ung thư.

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận mặc định

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn