Tác dụng của Trinh Nữ Hoàng Cung lên tế bào Ung thư

770 views

Tên nghiên cứu : Extracts of Crinum latifolium inhibit the cell viability of mouse lymphoma cell line EL4 and induce activation of anti-tumour activity of macrophages in vitro.

( Chiết xuất Crinum latifolium ức chế khả năng sống sót của dòng tế bào lympho chuột EL4 và kích hoạt hoạt động chống khối u của đại thực bào trong ống nghiệm.)

Năm thực hiện : 2013

Tác giả : Nguyễn HY , Võ BH , Nguyễn LT , BERNAD J , Alaeddine M

Nơi thực hiện : Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, 41 Đinh Tiến Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23769983

Chiết xuất từ ​​lá Crinum latifolium L. (CL) đã được sử dụng truyền thống ở Việt Nam và hiện được sử dụng trên toàn thế giới để điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, các cơ chế tế bào chính xác của hoạt động của chiết xuất CL vẫn chưa rõ ràng.

Mục đích nghiên cứu :

Để kiểm tra ảnh hưởng của các mẫu CL đến hoạt động chống khối u của đại thực bào phúc mạc.

Nguyên liệu và phương pháp :

Các tính chất của ba chất chiết xuất (dung dịch nước, flavonoid, alkaloid), một phần (alkaloid) và một hợp chất tinh khiết (6-hydroxycrinamidine) thu được từ CL, đã được nghiên cứu (i) cho khả năng oxy hóa khử (DPPH và tẩy beta-carotene), (ii) trên các đại thực bào phúc mạc ở chuột (xét nghiệm MTT) và trên các tế bào EL4-luc2 của lymphoma (xét nghiệm luciferine) để gây độc tế bào, (iii) về phân cực đại thực bào (sản xuất ROS và biểu hiện gen bằng PCR) và (iv) trên các chức năng của khối u của đại thực bào phúc mạc murine (độc tế bào lympho bằng cách nuôi cấy cùng với đại thực bào syngene).

Các kết quả :

Chiết xuất flavonoid toàn phần với hoạt tính chống oxy hóa cao (IC50 = 107,36 mg / L, xét nghiệm DPPH) cho thấy tác dụng ức chế tế bào ung thư. Chiết xuất alcaloid ức chế sự tăng sinh của các tế bào ung thư hạch bằng cách tác động trực tiếp lên các tế bào khối u hoặc bằng cách kích hoạt các chức năng khối u của đại thực bào tổng hợp. Dịch chiết nước gây ra biểu hiện mRNA của yếu tố hoại tử khối u (TNF-α), interleukin-1β (IL-1β) và interleukin 6 (IL-6) cho thấy sự khác biệt của đại thực bào với đại thực bào phân cực M1. Tổng số flavonoid, chiết xuất alkaloid và một phần alkaloid gây ra sự biểu hiện của thụ thể peptide formyl (FPR) trên bề mặt của các đại thực bào phân cực có thể dẫn đến việc kích hoạt các đại thực bào theo kiểu hình M1.Chiết xuất dung dịch nước và flavonoid tăng cường biểu hiện mRNA NADPH quinine oxido-reductase 1 (NQO1) trong các đại thực bào phân cực có thể đóng một vai trò quan trọng trong phòng ngừa ung thư. Tất cả các mẫu nghiên cứu đều không độc hại đối với các tế bào sống bình thường và 6-hydroxycrinamidine tinh khiết được thử nghiệm, không hoạt động trong bất kỳ mô hình nào được nghiên cứu.

Kết luận :

Kết quả của chúng tôi chỉ ra rằng chiết xuất CL và phần alkaloid (nhưng không phải là 6-hydroxycrinamidine tinh khiết) ức chế sự tăng sinh của các tế bào ung thư hạch theo nhiều con đường. Kết quả của chúng tôi phù hợp với cách sử dụng truyền thống và khuyến khích các nghiên cứu sâu hơn và các thử nghiệm in vivo.

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận mặc định

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn