Thông tin khoa học

Tác dụng Chống ung thư của Tam Thất

Tên nghiên cứu : Notoginseng enhances anti-cancer effect of 5-fluorouracil on human colorectal cancer cells (

Tác dụng của Nấm Chaga ức chế sự phát triển của tế bào ung thư cổ tử cung Hela S3

Tên nghiên cứu : Antimitotic activity of aqueous extracts of Inonotus obliquus. (Antimitotic hoạt động của dịch chiết

Tác dụng của Trinh Nữ Hoàng Cung lên tế bào Ung thư

Tên nghiên cứu : Extracts of Crinum latifolium inhibit the cell viability of mouse lymphoma cell line EL4 and induce

Tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư gan Hep G2 của Nấm Chaga

Tên nghiên cứu : Chaga mushroom (Inonotus obliquus) induces G0/G1 arrest and apoptosis in human hepatoma HepG2

Tác dụng ức chế ung thư của Thất Diệp Nhất Chi Hoa

Tên nghiên cứu : Paris polyphylla Smith extract induces apoptosis and activates cancer suppressor gene connexin26

Tác dụng chống oxy hóa của Tam thất

Tên nghiên cứu :  Antioxidant, Antiproliferative, and Pro-Apoptotic Activities of a Saponin Extract Derived from the

Tác dụng tương tự estrogen của Tam thất (Panax noto ginseng)

Tên nghiên cứu : Estrogen-like activity of ginsenoside Rg1 derived from Panax notoginseng. ( Hoạt động giống như

Tác dụng Chống Oxy Hóa của Nấm Chaga

Tên nghiên cứu :  Antioxidant effect of Inonotus obliquus ( Tác dụng chống oxy hóa của Inonotus obliquus) Năm thực